Zainfekowane komputery Polaków

Polska zajęła wysokie trzecie miejsce wśród państw, w których odnotowano największą ilość zainfekowanych komputerów.

Opublikowano w