Microsoft i Agora wspólnie tworzą portal

Microsoft zawarł umowę o współpracy z Agorą, na mocy której powstanie nowy, wspólny portal MSN.gazeta.pl.