E-mail w pracy wciąż najistotniejszy

Istnieje wiele form porozumiewania się: telefony komórkowe, komunikatory czy mikroblogi. Jednak email wciąż ma priorytetowe znaczenie w pracy.

Opublikowano w