Czas na e-uczelnię

Ponad 100 specjalistów z polskich uczelni zjedzie na Politechnikę Gdańską, aby debatować nad „Perspektywami rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji”.