Wstrzymanie postępowania w sprawie numeru 112

Dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja Europejska zdecydowała o zawieszeniu postępowania przeciwko Polsce w sprawie funkcjonalności Europejskiego Numeru Alarmowego 112.