Windows Phone z zaawansowanym systemem rozpoznawania głosu

Telefony z Windows Phone, podobnie jak systemy Windows, będą potrafiły rozpoznawać polecenia wydawane głosem. Funkcja ta ma być bardzo ściśle zintegrowana z samym systemem i nie stanowić dodatku, jak do tej pory.