Wikipedia uratowana

Kryzys Wikipedii zażegnany. Fundacja zebrała dostatecznie dużo pieniędzy, by móc funkcjonować przez cały rok. A co dalej? Się pomyśli#8230;.