Trzeba (było) mieć Ideę

Dokładnie dziesięć lat temu, 1 marca 1998 roku, komercyjnie uruchomiono sieć Idea.

Opublikowano w