Technologia biometryczna w bankomatach w Polsce

Nowa technologia wprowadzana w bankomatach ma zapewnić bezpieczeństwo i komfort przy wypłacie gotówki.