Tajne dane w sieci – a co w razie przestępstwa?

W polskim prawie trzeba jasno zapisać obowiązek udostępniania przez operatorów internetowych danych podejrzanych o przestępstwo dokonane w internecie, dziś praktyka jest różna – uważa dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Opublikowano w