Siedmiu ludzi mających moc zrestartowania Internetu

Organizacja ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ang. Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów), instytucja odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, nadzór nad nimi i kontrolę serwerów DNS, wybrała dziś siedmiu ludzi z różnych miejsc na świecie, którzy będą mogli przywrócić do działania globalną sieć w razie  katastrofy.