Rusza portal klimatyczny

Ukazanie, jak szeroki i współzależny wpływ na zagadnienia gospodarcze, społeczne i przyrodnicze mają kwestie klimatu – to cel założycieli portalu www.ChronmyKlimat.pl utworzonego z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE).

Opublikowano w