Nowy program: instalatory gratis

Udostępniony został nowy build drugiej generacji programu Install Creator autorstwa firmy Clickteam.