Nasila się krytyka szefa Microsoftu Steve’a Ballmera

Ballmer musi odejść? Znany z „kabaretowych” wystąpień (także w przepoconych koszulach) Steve Ballmer jest coraz częściej krytykowany we własnej firmie. Co prawda sytuacja finansowa Microsoftu jest zadowalająca, ale w korytarzach firmy coraz głośniej mówi się o tym, że od dziesięciu lat Ballmer nie zrobił nic, co wzmocniłoby wartość akcji firmy. Coraz częściej wspominane są też wpadki rynkowe, złe decyzje związane z różnymi produktami.