Mikroskopijny adapter WiFi

Buffalo dodaje do swojej oferty adapter WiFi obsługujący standard 802.11n, który charakteryzuje się miniaturowymi rozmiarami. Mierzy zaledwie 16 x 33 x 8 mm.

Opublikowano w