KE zgodzi się na przejecie DoubleClick?

Najprawdopodobniej korzystna dla koncernu Google decyzja zapadnie według różnych źródeł już 11 marca.

Opublikowano w