Internet bez zobowiązań

Usługa dostępu do Internetu „Nie przywiązuj się” świadczona przez eTOP będzie promocyjnie oferowana bez umów na czas określony.