Google „trucicielem!”

Ekolodzy znaleźli sobie nowy, wygodny cel do ataku. Pod ostrzałem znalazł się Google, który ich zdaniem należy do największych trucicieli na naszej planecie.

Opublikowano w