Google Alarm ostrzeże, kiedy Google cię szpieguje

Dodatek do przeglądarki Mozilla Firefox powiadomi cię sygnałem dźwiękowym i wizualnym za każdym razem, gdy twoje osobiste informacje zostaną przesłane na serwery Google’a.