Czy wkrótce powstaną w ścianach gniazdka USB?

Taki pomysł przedstawili projektanci Lv Jianhua, He Dawei, Zhou Hanxiao i Xu Yao. Pomysł, bo nie powstał nawet prototyp takiego, bądź co bądź, urządzenia. Genialnego, cóż rzec, w swojej prostocie.