Chcą chronić „cyberdzieci” przed zagrożeniami

Poprzez inwestycje w edukację i zwiększanie świadomości, Trend Micro dąży do tego, by Internet stał się dla dzieci i młodzieży miejscem bezpiecznym i pożytecznym.

Opublikowano w